Site icon המרכז לביטוח מנהלים

ניוד ביטוח מנהלים לקופת גמל

ניוד לקופות גמלעובדים ועצמאיים שרוצים לדאוג לעתידם מקפידים לחסוך בכל חודש באמצעות אחד או יותר מהאפיקים הפנסיוניים המקובלים (קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות הפנסיה השונות).

חוסך המעוניין בכך יכול לבצע מעבר בין אפיקי החיסכון השונים וזאת מעבר לעובדה שניתן לעבור בין מסלולי חיסכון שונים בתוך כל אפיק. בין האפשרויות המקובלות נפתחה גם אפשרות הניוד מביטוח מנהלים לקופת גמל.

ניוד לשיפור התנאים

לכל אפיק פנסיוני אפשרי ישנם תנאים ייחודיים. תנאים אלה כוללים את האופן שבו מחושבת התשואה, העמלות השונות, האפשרות לקבל מענה עבור אירועי חיים שונים (כגון פציעה, אובדן כושר עבודה, פטירה) וכדומה. לכל חברה ולכל גוף פנסיוני יש גם מערך משלו למתן שירות וגם בסיס החישוב שעל פיו קובעים את הקצבה או הצבירה ההונית יכולים להיות שונים.

בין התועלות שניתן להפיק כאשר מבצעים ניוד מביטוח מנהלים לקופת גמל ניתן למצוא:

ייעוץ לניוד חכם

לפני שממהרים לחתום על טפסי הניוד והמעבר מביטוח מנהלים לקופת גמל חשוב להדגיש נקודה מהותית. לא תמיד ולא בכל מצב הניוד יהיה צעד חכם ולכן אין לבצע

את ההליך הזה בפזיזות. על מנת לוודא שהחוסך איננו נפגע מן המעבר ועל מנת שיבין את מלוא ההשלכות עבורו, על פי התנאים הכלליים וכן על פי מצבו האישי, הבריאותי והמשפחתי, חשוב לקבל ייעוץ אובייקטיבי. הייעוץ בנושאים פנסיוניים ניתן על ידי אנשי מקצוע מורשים – סוכני ביטוח או יועצים פנסיוניים.

במהלך הייעוץ נבדקים כל החסכונות הפנסיוניים, נבדק מה החוסך מקבל בביטוח המנהלים ומה הוא צפוי לקבל עם המעבר לקופת הגמל. יש לדעת שקופת הגמל לא בהכרח מבטיחה לשמור על כל התנאים הנוכחיים אולם במצבים לא מעטים – הניוד יהיה צעד נכון מבחינה צרכנית ומבחינה כלכלית. נוסיף ונאמר שניתן לבצע ניוד גם של חלק מהחיסכון וכן ניתן לבצע פיצול של ביטוח המנהלים לכמה אפיקים שונים. המעסיק, אגב, איננו יכול לסרב להחלטת העובד לבצע ניוד כאמור.

חסימת ניוד ביטול ניוד

במקרים מסוימים ניתן לבטל את הניוד לאחר שזה כבר בוצע, במידה ומתחרטים. בנוסף, קיימים מקרים שבהם קופת הגמל עשויה שלא לאשר את צירוף הלקוח.

בגיל צעיר – כדאיות עולה

עובדה חשובה לסיום לכדאי להזכיר היא שכדאיות המעבר מביטוח מנהלים לקופת גמל עולה ככל שגיל החוסך נמוך יותר. מכיוון שדמי הניהול בביטוח מנהלים גבוהים יחסית, הרי שניוד בגיל צעיר יכול להביא עימו חיסכון ניכר. עם זאת, יש להתחשב גם בגורמים נוספים כגון אופי חוזה הביטוח, מקדם הקצבה שעל פיו מחושבת הקצבה, התשואה שהציגה קופת הגמל בשנים האחרונות וכדומה. לכן, גם לחוסך צעיר מומלץ להתייעץ לפני שמבצעים את הניוד ולא לראות בכך צעד אוטומטי מתבקש.

ראו גם:

איזה ביטוח מנהלים אפשר לנייד?

האם כדאי לנייד את ביטוח המנהלים?

העברת קופות גמל לחברה אחרת

Exit mobile version