Site icon המרכז לביטוח מנהלים

ניוד ביטוח מנהלים לקרן פנסיה

ניוד קרן פנסיהמעבר מחיסכון פנסיוני מסוג ביטוח מנהלים לחיסכון בקרן פנסיה יכול להיות החלטה פיננסית נבונה שתהפוך את החוסכים לצרכנים פיננסיים פעילים. האפשרות לביצוע מהלך כזה, שמכונה ניוד צריך, עם זאת, להיות מבוצע בזהירות. זאת מכיוון שאם לא נלקחים בחשבון נתונים מהותיים, החוסך עשוי לא רק שלא להרוויח אלא אפילו להיפגע.

מדוע ניוד ביטוח מנהלים לקרן פנסיה כדאי?

האפשרות לבצע ניוד מביטוח מנהלים לקרן פנסיה תאפשר ללקוח, כלומר לחוסך, לשפר את תנאיו מכמה בחינות חשובות:

למותר לציין שיש גם הבדלים מהותיים בין מוצרי חיסכון פנסיוניים שונים כגון ביטוח מנהלים לעומת קרן פנסיה. קרן פנסיה, למשל, אינה מנוהלת על בסיס חוזה מול הלקוח כפי שמקובל בביטוח מנהלים מציע גם מסלולי ביטוח מגוונים יותר. קרן פנסיה לעומת זאת מנוהלת בכפוף לתקנון ותחת הכלל של ערבות הדדית בין כלל החוסכים.

כדאיות וגיל החוסך

למרות שאת בחינת הכדאיות יש לבצע באמצעות איש מקצוע, יש היבט כללי שיהיה נכון כמעט תמיד. ככל שגיל החוסך נמוך יותר, הסבירות לכדאיות הניוד מביטוח מנהלים לקרן פנסיה הולכת ועולה. בביטוח מנהלים, לעומת קרן פנסיה, אמנם משלמים עמלות גבוהות יותר אבל מצד שני – חברת הביטוח מחויבת לשלם קצבה חודשית ידועה ומובטחת עם הפרישה, גם אם תוחלת החיים של החוסכים תעלה מאוד. לכן, אם מבצעים ניוד בגיל צעיר, חוסכים הרבה מאוד כסף במונחי עמלות, דבר שאיננו קיים בגיל מבוגר (במילים פשוטות – חוסכים מבוגרים ירוויחו מעט מהניוד, והסיכוי להינזק בקצבת הפנסיה שהם יקבלו גבוה יחסית).

מתי ניוד ביטוח מנהלים לקרן פנסיה בלתי אפשרי?

ניוד מביטוח מנהלים לקרן פנסיה הינו צעד שאמור להיות פתוח לכל, שוויוני לכלל האנשים שחוסכים לפנסיה אולם ישנם מצבים שבהם הניוד איננו אפשרי.

הניוד איננו אפשרי למשל:

חשוב גם לשים לב שקרן פנסיה איננה מחויבת לאשר את צירופו של כל חוסך, בין אם חדש ובין אם מי שמעוניין לבצע ניוד. עם זאת, במידה ואושר הניוד הרי שמדובר בהחלטה סופית שאיננה ניתנת לביטול מצד קרן הפנסיה.

לא מתניידים לפני שמתייעצים

נדגיש שניוד מביטוח מנהלים לקרן פנסיה נבחרת איננו בהכרח צעד כדאי ולא רק מבחינה פיננסית. קרן הפנסיה שקולטת את החוסך לאחר מעבר איננה מחויבת

לשמור על תנאים שהיה זכאי אליהם בביטוח המנהלים. החוסך עשוי בהחלט לאבד זכויות שונות לאחר ביצוע הניוד. מובן שניוד גם יכול לאפשר הטבה בזכויות השונות, כך שמדובר בהחלט בדבר שיש לבדוק באופן פרטני. הבדיקה נעשית, מטבע הדברים, באמצעות איש מקצוע הבקיא בעניינים אלה כגון סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני.

מה קורה אם מתחרטים?

לסיום, נענה על שאלה חשובה של הצרכן הפנסיוני מבחינת הניוד – מה קורה אם מתחרטים? במידה ובמבצעים ניוד ומבקשים להחזיר את הגלגל לאחור, ניתן לעשות זאת ללא כל בעיה למשך שמונה עשרה יום. במידה ותקופה זו כבר חלפה, ניתן יהיה לבצע ניוד נוסף אך אין ביטחון שהגוף הקודם (ביטוח המנהלים) יסכים לקבל את החוסך בחזרה.

ראו גם:

ניוד ביטוח מנהלים לקופות גמל

Exit mobile version