Site icon המרכז לביטוח מנהלים

המדריך המלא להפחתת דמי ניהול קרן פנסיה: כך תשלמו פחות

הפחתה בדמי ניהולמדי שנה, חברות הביטוח השונות, המחזיקות בחלק הארי של החסכונות הפנסיונים בישראל, מפרסמות את הדו"חות השנתיים שלהן, כאשר בכל שנה ושנה מתברר מחדש כי אלו גוזרות רווחים עצומים בגין חסכונות אלו, ומשלשלות לכיסיהן העמוקים מיליוני שקלים אשר נגבים מהצרכנים באמצעות דמי הניהול אשר אלו נדרשים לשלם.

בעוד שמבוטחים רבים, המחזיקים באחד מאפיקי החיסכון הפנסיוני באותן חברות הביטוח, מתייחסים לדמי הניהול הנדרשים מהם כ"גזירה משמיים", בדומה לתשלומי המשכנתא או חשבון החשמל, הרי שבפועל, קיים הבדל מהותי בין השניים. נכון אמנם שהחוק מחייב כל מעסיק להעמיד לרשותו של עובד שכיר חיסכון פנסיוני, אשר כולל בחובו דמי ניהול.

עם זאת, ההחלטה באשר לאפיק החיסכון נתונה בידי המבוטח עצמו באופן בלעדי, ומשכך יש באפשרותו להמיר את החיסכון הפנסיוני בין האפיקים הקיימים, ואף לניידו בין חברות הביטוח.

בדומה למצב הקיים בשוק הסלולר לדוגמא, שם החשבון החודשי המוצג ללקוח מהווה נגזרת של יכולת המיקוח שלו, ושל נכונותו להתנייד לחברה אחרת, כך גם המצב ביחס לשיעור דמי הניהול הנגבים ממנו ביחס לחיסכון הפנסיוני. במרביתם המוחלט של המקרים, ניהול משא ומתן חכם מול חברות הביטוח עשוי להפחית את שיעור דמי הניהול בשיעור ניכר, דבר שמשמעותו הסופית הינה הגדלת הקצבה החודשית, לה אותו מבוטח יהא זכאי במועד פרישתו מעבודה.

הפחתת דמי ניהול של קרן פנסיה – התמקחות היא לא מילה גסה.

בעוד שביחס לתחומים אחרים, לרבות חשבונות הטלוויזיה והסלולר, וכן עסקאות צרכניות שונות, הצרכן הישראלי ידוע ככזה שלא מפחד לעמוד על זכויותיו, ולהתמקח על מנת ליהנות מתשואה טובה יותר עבור כספו, הרי שביחס לתחום החיסכון הפנסיוני, לא מעט ישראלים מסתמכים באופן בלעדי על דבריו של היועץ הפנסיוני בחברת הביטוח שלהם, ובמיוחד בשעה שזה מבשר להם שדמי הניהול הנגבים מהם הם "מתחת לממוצע", ולא ניתן להפחיתם עוד יותר.

בהתייחס לכך, יש לזכור שמרבית הישראלים אינם מודעים לשיעור דמי הניהול המשולמים לחברות הביטוח, ומשכך, הממוצע של דמי הניהול אכן עומד על שיעור גבוה למדי. מסיבה זו, עצם העובדה שדמי הניהול בחיסכון ספציפי הינו נמוך יחסית, אין משמעותו שלא ניתן להוריד עוד בשיעור דמי הניהול, ולעיתים אף בשיעור ניכר.

כדאי עוד לזכור, שבמקרים לא מעטים, חברות הביטוח אכן אינן מעוניינות להוזיל את דמי הניהול עבור מבוטח ספציפי, במחשבה שאותו המבוטח יישאר כך או כך לקוח שלהם. מסיבה זו, ובמידה ונתקלתם במצב כזה, מומלץ לבחון אפשרויות לניוד החיסכון הפנסיוני לחברת ביטוח מתחרה, תוך יידוע חברת הביטוח הקיימת בתנאים שהוצעו בחברה האחרת, מה שבמקרים רבים עשוי להוביל להפחתה המבוקשת בדמי הניהול.

הפחתת דמי הניהול של קרן פנסיה – לא בכל מחיר.

יש לזכור בהקשר זה, כי גובה הקצבה החודשית, לה יהא זכאי המבוטח במועד פרישתו מעבודה, לא נקבעת באופן בלעדי כתוצאה משיעור דמי הניהול, אלא גם ביחס לתשואה המתקבלת מההשקעה של קרן הפנסיה.

מסיבה זו, ובמידה ודמי הניהול הגבוהים הנגבים מהמבוטח, מלווים בתשואה גבוהה משמעותית ביחס למצב בשוק, במקרים מסוימים אכן עדיף להסכין לדמי הניהול הגבוהים, על מנת ליהנות מאותה התשואה, וכך להגדיל את היקף החיסכון הפנסיוני באופן משמעותי.

מסיבה זו, ויחד עם הניסיון להפחית ככל הניתן את דמי הניהול, חשוב גם לשקלל במשוואה את התשואה המתקבלת בין השקעת קרן הפנסיה, כאשר שקלול זה הוא הדרך הטובה ביותר להחליט האם שווה להתנייד לחברה אחרת, או להישאר בחברת הביטוח הקיימת.

ראו גם:

המדריך המלא – כך תקראו נכון את דו"חות הפנסיה השנתיים/רבעוניים שקיבלתם בדואר

Exit mobile version