Site icon המרכז לביטוח מנהלים

הצעת האוצר לחישוב מחדש של קצבת הזקנה

הצעת האוצר לחישוב מחדש של קצבת הזקנהאין ספק שקצבת הזקנה הנוכחית בישראל רחוקה מלהבטיח קיום של כבוד עבור אלה שזוהי מקור פרנסתם היחידה. ההנחה שלקשישים קיימים מקורות הכנסה נוספים אולי נכונה עבור רבים, אבל בהחלט לא עבור כל הקשישים.

למעשה, שכבה גדולה של אזרחים בני הגיל השלישי מוצאים את עצמם מדי חודש בחודשו נאלצים לוותר על רכישת תרופות, על חימום הבית בימות החורף ואפילו על מצרכי מזון בסיסיים פשוט מפני שאין ידם משגת.

בדיוק משום כך, חשוב להכיר את ההצעה של האוצר שהועלתה לאחרונה לדיון. יתכן בהחלט שהצעת האוצר לחישוב מחדש של קצבת הזקנה לא תעלים את המצוקה הכלכלית של הקשישים הנזקקים באופן מוחלט, אבל בהחלט היא תאפשר קיום יותר מכובד למאות אלפי קשישים במדינת ישראל.

קצבה משופרת לעולים מבוגרים

בעת האחרונה, כך דווח, אישרה וועדת הרווחה סעיף חשוב שצפוי להיכלל בחוק ההסדרים. הסעיף הרלוונטי לעניין קצבת הזקנה מאפשר להגדיל את אותה קצבה חודשים המשולמת לקשישים, בפרט כאשר זוהי ההכנסה העיקרית של הקשיש. בנוסף, הגדלת הקצבה תהיה רלוונטית לקבוצת האוכלוסייה המורכבת מעולים חדשים, שהגיעו ארצה מספר שנים מועט לפני היציאה לגמלאות. עבור אותם קשישים, שלא הספיקו לצבור זכויות פנסיוניות ראויות, יש בדברים בשורה חשובה.

הקצבאות לא מספקות

הנתונים הסטטיסטים שעמדו בפני האוצר, ממש כפי שמתריעים פעילים חברתיים, אינם מעודדים. עשרות אלפי קשישים המקבלים קצבת זקנה אינם מסוגלים להתקיים ממנה וזקוקים להשלמת הכנסה מהביטוח הלאומי.

קצבה הכוללת גם את סעיף קצבת הזקנה ואפילו השלמת הכנסה רחוקה מלספק. מדובר בהכנסה של כ-3000 ₪ לקשיש המתגורר בגפו כאשר לזוג, מדובר בסכום של כ-4500 עד 5000 ₪. על פי המתווה, חישוב מחדש של קצבת הזקנה יקנה תוספת הרלוונטית גם לעקרות בית שלא התפרנסו מעבודה שכירה או התפרנסו מכך אך מעט ולתקופה קצרה.

התוספת תעלה במדורג 

על פי ההצעה, החישוב מחדש של קצבת הזקנה יבוצע באופן הדרגתי. כלומר, בשלושת השנים הקרובות תתקבל תוספת לקצבה על פי החישוב הבא: בשנת 2017 תילקח בחשבון תוספת וותק עבור קשישים שצברו וותק בעבודה של עשר שנים ויותר. החישוב החדש יכלול תוספת של כשני אחוזים.

בשנה העוקבת, גם וותק של תשע שנות עבודה יעניק תוספת ואז, יהיה מדובר בתוספת של ארבעה אחוזים לקצבה. בשנה שלאחר מכן, תוספת וותק תשולם גם לקשישים שיש מאחוריהם  חמש שנים של וותק תעסוקתי ויהיה מדובר בתוספת של שנים עשר אחוזים. הרעיון הוא שהחל משנת 2020, כאשר החישוב מחדש של קצבת הזקנה יושלם באורח מלא, תוספת קצבה תיושם גם לבעלי וותק תעסוקתי של שנה אחת בלבד.

על פי פרסומי התוכנית, התוספת לקצבת הזקנה לזכאים תתחיל מסך של 300 ₪ עבור פנסיונר המתגורר בגפו ואילו לעבור זוג פנסיונרים התוספת תגיע לסכום המתקרב ל-500 ₪. בנוסף לכך, יש לציין כי גם קצבת הבטחת ההכנסה צפויה לעלות, גם כן באופן הדרגתי.

המטרה היא שבתוך שנה שנתיים קצבה זו תשופר בסך של כ-300 ₪. קשישים מקבלי השלמת הכנסה צפויים לקבל גם הם תוספת בסכום שינוע בין 100 ₪ לבין 300 ₪. זאת ועוד, הסכום שניתן יהיה להרוויח מעבודה בלא שתישלל השלמת ההכנסה יעלה גם הוא.

האם ניתן לברך על ההצעה לשיפור בקצבת הזקנה? מחד, אין ספק שכל תוספת הינה מבורכת ונושאת עימה הקלה לזכאים. עם זאת, המבקרים טוענים כי גם לאחר הגדלת הקצבות לקשישים מדובר עדיין בסכום כולל נמוך מדי, שלא מאפשר חיים בכבוד לקשישים חסרי הכנסות נוספות. זאת, בשל יוקר המחיה בארץ.

עוד בנושא:

איתור קרנות פנסיה

Exit mobile version