Site icon המרכז לביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים ללא אובדן כושר עבודה

ביטוח מנהלים ללא אובדן כושר עבודהביטוח מנהלים הוא אפיק חיסכון לעתיד בו ניתן לחסוך לגיל הפרישה או למצבים בהם המבוטח לא יוכל להשתכר. מצבים אלה נקראים אובדן כושר עבודה. על ביטוח מנהלים ללא אובדן כושר עבודה נרחיב במאמר הבא. 

 

ביטוח מנהלים ללא אובדן כושר עבודה- מהו ביטוח מנהלים?

ביטוח מנהלים הוא מסלול לחיסכון כספי עבור גיל הפרישה. ביטוח מנהלים כולל גם כיסויים למקרים של נכות, אובדן כושר עבודה או מוות. בביטוח מנהלים אין הגבלה על גובה ההפקדה החודשית לפנסיה. 

ביטוח מנהלים הוא למעשה חוזה אישי, פוליסת ביטוח, הנחתם בין המבוטח לבין חברת הביטוח. החוזה שנחתם מגדיר את התנאים של המבוטח. יש לקחת בחשבון שהתנאים בביטוח מנהלים הם קבועים ואף אחד מהצדדים לא יכול לשנות אותם. כלומר, גם אם התנאים בחוק משתנים לטובה, בנוגע לדמי הניהול, עלויות ביטוחיות וכדומה, לא ניתן לשנות את התנאים בביטוח מנהלים. כמו כן יש לקחת בחשבון שהחוזה רלוונטי רק מול חברת הביטוח שחתמתם מולה. במידה שאתם מעוניינים לעבור לחברת ביטוח אחרת אתם תאבדו את התנאים שהיו בפוליסה הקודמת. 

ביטוח מנהלים ללא אובדן כושר עבודה- מהו אובדן כושר עבודה?

אובדן כושר עבודה הוא מצב בו אדם מאבד את היכולת שלו להשתכר או שיכולת ההשתכרות שלו קטנה. אובדן כושר עבודה יכול להיגרם בעקבות פציעה או מחלה ולמנוע מאדם להשתכר כבעבר. 

קיימים שני סוגים של אובדן כושר עבודה- מלא וחלקי. 

 

ביטוח מנהלים ללא אובדן כושר עבודה- מה זה כולל?

הכיסוי של אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים כולל שני סוגי תשלום- 

יש לקחת בחשבון שבביטוח מנהלים ניתן לבטח עיסוק ספציפי. כלומר, פסנתרן לדוגמא, שייפגע בידיו ולא יוכל להמשיך לנגן יוכל לקבל אובדן כושר עבודה ופיצויים על אובדן הכנסה על המקצוע שלו ולא יחויב לעבוד במקצוע אחר. שימו לב כי חברת הביטוח יכולה לקבוע החרגות או תנאים שונים בהתאם למצבו הרפואי של המבוטח. 

 

ביטוח מנהלים ללא אובדן כושר עבודה- מה חשוב לדעת?

דברים נוספים שכדאי לדעת בנוגע לאובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים- 

קראו עוד: ביטוח מנהלים הפניקס

ביטוח מנהלים ללא אובדן כושר עבודה- החרגות

קיימים שני סוגי החרגות בנוגע לאובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים- 

הסוג הראשון הוא החרגות בפוליסת אובדן כושר עבודה על פעולות מסוכנות לאחר ההצטרפות לפוליסה. החרגות אלה כוללות מצבים בהם חברת הביטוח לא תהיה אחראית למצב בעקבות סיכון לא סביר שנטל על עצמו המבוטח. לדוגמא- אירועי מלחמה וטרור, השתתפות באירועים אלימים כמו פרעות, שכרות כרונית, שימוש בסמים ועוד. 

הסוג השני הוא החרגות בפוליסת אובדן כושר עבודה על מצב בריאותי לקוי לפני ההצטרפות לפוליסה. החרגות אלה מיועדות למנוע מצב בו מטופל עם בעיה בריאותית, פיזית או נפשית שלא מצהיר על הבעיה ברכישה הפוליסה יקבל פיצויים מלאים. בעת הצטרפות לביטוח מנהלים יש למלא הצהרת בריאות שבעקבותיה חברת הביטוח רשאית לא לקבלו לפוליסה או לקבלו במחיר מיוחד או בהחרגת המצב הקיים. במידה שאדם לא יצהיר על מחלה קיימת הוא עדיין יוחרג. כלומר, אדם שיש לו בעיה בגב לפני ההצטרפות לפוליסה ובעקבות בעיה זו מאבד את כושר העבודה, חברת הביטוח משוחררת מלשלם לו פיצויים. 

ביטוח מנהלים ללא אובדן כושר עבודה- מה אפשר לעשות?

חברות הביטוח השונות מנסחות את הפוליסות. לכן, הפוליסות יהיו מנוסחות עם ביטויים רחבים ככל הניתן. עם זאת, המבוטחים יכולים להיאבק בכך משפטית. במידה שחברת הביטוח מוסיפה ביטוי כמו בעיות קיימות או לאור המצב הנוכחי, המבוטח יוכל להוכיח שהבעיה איתה מתמודד לא נובעת מאותה בעיה שהצהיר עליה במעמד ההצטרפות, גם אם מדובר על אותו אזור בגוף. 

החרגות של מצב בריאותי קיים מוגבלות, למשל ל-6 או 12 חודשים מיום ההצטרפות לפוליסה.  

Exit mobile version