Site icon המרכז לביטוח מנהלים

ביטוח חיים פנסיוני

ביטוח חיים פנסיוניביטוח חיים נועד להעניק לנו כיסוי במצבים של פגיעה במשאב החשוב ביותר שלנו: החיים עצמם, כמובן. זוהי פוליסה שמתייחסת לתרחיש החמור של פטירה של האדם המבוטח, אבל עם היבטים נוספים ברמה החסכונית וגם מבחינת הכיסוי.

ביטוח חיים פנסיוני – אותו ייתכן שאתם מכירים בתור ביטוח מנהלים – נחשב למוצר נפוץ מאד בקרב שכירים ועצמאים כאחד.

על ביטוח החיים הפנסיוני

כפי שניתן להסיק משמו, ביטוח חיים פנסיוני כולל בתוכו מספר רכיבים. זה מתחיל עם החיסכון שהאדם המבוטח צובר במשך תקופה ארוכה, חיסכון אותו הוא יכול לממש עם ההגעה לגיל הפנסיה (67 אצל גברים ו-64 אצל נשים בנקודת הזמן הנוכחית) בצורה של תשלומי קצבה חודשיים.

חשוב להדגיש שבניגוד לאפיקי חיסכון אחרים המיועדים לטווח בינוני עד ארוך, כאן תשלום הקצבה אינו מושפע בגובהו מתרחישים – הגיוניים בהחלט – בהם איכות החיים הכללית באוכלוסיה תעלה.

ביטוח חיים פנסיוני מאפשר להוסיף כיסויים רפואיים לתוך התמונה, כאשר בניגוד לקרן הפנסיה הכיסויים האלה אינם מובנים בתחום הביטוח אלא נרכשים בנפרד תמורת תוספת תשלום. הכיסויים העיקריים הם במצבים של נכות פיזית (קבועה או זמנית), פגיעה בכושר העבודה של האדם וכמובן שגם מוות, מצב שיעביר את הכיסוי לשאירים שהמנוח הגדיר לצורך זה.

אז כמה מפקידים?

אנשים רבים רוצים לדעת מהו הסכום שנכון להפקיד באופן חודשי בביטוח החיים הפנסיוני. במקרה של שכירים גם המעסיק והן העובד מפקידים כספים לתוך הביטוח, בעוד שהעצמאים עושים זאת לבדם אבל נהנים מהטבות מס כתוצאה מכך.

העיקרון כאן הוא שככל שמפקידים יותר כספים כך הפיצוי שמקבלים בעת הפעלת הביטוח צפוי להיות גבוה יותר וכך גם הכיסויים הרפואיים הניתנים באמצעותו יהיו רחבים יותר. הכל שאלה של מה המצב הכלכלי של האדם, מהן הציפיות שלו לגבי העתיד וגם לגבי הביטוח שהוא משלם ממיטב כספו על מנת שיוכל להיעזר בו בעת הצורך.

המטרה היא להפקיד מספיק כספים שיאפשרו רווח כלכלי ומענה ביטוחי בעת הצורך, אבל לא על חשבון ההתנהלות השוטפת של האדם: מי שמפקיד סכומים גבוהים מדי עלול "להיחנק" מבחינה כלכלית ולהתקשות לעמוד בהוצאות הרבות המאפיינות כיום כל אדם ואדם בישראל.

שאלת השכר

הבסיס להגדרת הסכום שמעבירים לביטוח החיים מדי חודש הוא אחוז מסוים מגובה השכר (במקרה של שכירים), בעוד שאצל עצמאים אין נוסחה חד משמעית – הבחירה לרוב היא של העצמאית ועשויה להשתנות בכל רגע נתון. שאלה שצריכה להישאל במצב הדברים הזה היא מה עושים במקרה של שינוי בגובה השכר, שמשפיע על האפקטיביות של ביטוח החיים הפנסיוני וגם על האופן בו ניתן יהיה לנצל אותו עם ההגעה לגיל הפנסיה.

החשש הוא שבעקבות שינויים בשכר, לכאן או לכאן, עלול להיות מצב בו ביטוח החיים הפנסיוני הלא מעודכן לא ימלא את תפקידו נאמנה. חשבו למשל על ירידה במשכורת שיכולה להיות מגולמת בהפחתה של הכספים המועברים לביטוח כדי שניתן יהיה להתנהל בצורה טובה יותר מבחינה כלכלית.

אז מה עושים? פשוט מאד. ההמלצה הברורה היא ליידע את החברה דרכה רוכשים את הביטוח על השינויים המשמעותיים האלה בגובה המשכורת, מה שיבטיח שהזכויות שהמבוטח אמור לקבל לא תפגענה. בפועל עושים זאת באמצעות הגשה של טופס עדכון שכר, המועבר באמצעות המעסיק כחלק מהעדכון המקיף יותר של פרטים אישיים בפוליסה.

שימו לב שכאשר מדובר בשינוי משמעותי מאד בגובה השכר (מעל 20% לרוב), וכן כשהסכומים של הביטוח גם כך גבוהים, ייתכן מצב בו החברה המבטחת תדרוש מילוי של הצהרת בריאות מלאה.

Exit mobile version