Site icon המרכז לביטוח מנהלים

אתרים שיעזרו לכם לעקוב אחר מצב הפנסיה שלכם

אתרים למעקב פנסיהבעבור חלק ניכר מתושבי מדינת ישראל, אשר אינם מועסקים על ידי אחת מחברות הביטוח, ואינם בקיאים בסוגיית החיסכון הפנסיוני, המעקב אחר מצב הפנסיה העומדת לרשותם מהווה משימה לא קלה בלשון המעטה. זאת במיוחד מאחר וחלק ניכר מתושבי מדינת ישראל מחזיקים במספר חסכונות פנסיוניים, ולא באחד בלבד, כאשר אלו מנוהלים על ידי חברות ביטוח שונות, מה שמקשה במידה ניכרת על ההבנה "מהי השורה התחתונה" מבחינת המבוטח.

מסיבה זו, ומאחר והחיסכון הפנסיוני הקיים לרשותו של כל אדם מהווה סוגיה מהותית מבחינתו, אשר תקבע בסופו של דבר מהו שיעור הקצבה החודשית ממנה ייהנה לאחר פרישתו מעבודה, קיימים בשוק כלים שונים אשר יכולים לסייע לכל אדם במשימה, ולאפשר לו להבין מהו מצב הפנסיה שלו, וכיצד ניתן אף לשפר את התנאים הקיימים בפוליסת הביטוח. בימינו, ניתן לקבל את המידע הנדרש באמצעות רשת האינטרנט, ולא צריך אפילו לצאת מהבית לשם כך.

מהם האתרים שיעזרו לכם לעקוב אחר מצב הפנסיה שלכם?

מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים

התחנה הראשונה באינטרנט, המיועדת עבור כל מי שמעוניין להבין מה מצב הפנסיה שלו, היא אתר מיוחד, שהועלה ומתופעל מטעם משרד האוצר, תחת השם "מנוע לאיתור חסכונות פנסיוניים ופוליסות לביטוח חיים". באתר זה, כי תושב יכול להזין את פרטיו האישיים, ובכפוף למענה על שתי שאלות פשוטות, יוצגו בפניו באופן מיידי כלל החסכונות הפנסיונים הרשומים על שמו, וכן זהות חברות הביטוח המנהלות אותן.

חשוב לציין בהקשר זה, כי מנוע החיפוש לא מסתפק בהצגת החסכונות הפנסיוניים הפעילים בלבד, ומציג אף את החסכונות הלא פעילים הרשומים על שמו. יצוין גם, כי ניתן לקבל מידע גם ביחס לחשבונות המופיעים על שמו של קרוב משפחה שנפטר, ובכפוף לזיהוי הנדרש באתר.

יש גם לשים לב, כי מנוע החיפוש מאפשר לקיים עד 5 חיפושים ביחס לכל מבוטח, כאשר לאחר מכן, לא יהא ניתן עוד להריץ את החיפוש בצורה אוטומטית. מסיבה זו, לאחר הרצת השאילתא ביחס למבוטח מסוים, כדאי להדפיס את התוצאות, או לפחות לרשום את הפרטים המלאים כפי שעלו בבדיקה.

השוואת חסכונות פנסיוניים בין מבוטחים שונים

כפי שכולנו יודעים, הדרך הטובה ביותר להוזיל בעלויות, ולייעל את השירות שאנו מקבלים, היא באמצעות עיקרון בסיסי בשוק המודרני – התחרות. ניתן לראות, כי בכל שוק חדש אשר נפתח לתחרות חופשית בין גורמים שונים (סלולר, טלוויזיה, סופרמרקטים, ועוד), המחירים לצרכן נוטים לרדת בהדרגה, וזאת בד בבד עם ייעול השירות לצרכנים.

עיקרון זה לא שונה גם ביחס לתחום החסכונות הפנסיונים, כאשר החוק מגדיר במפורש, כי כל מבוטח רשאי לנייד את החיסכון הפנסיוני שברשותו בין חברות הביטוח השונות, וזאת כאמצעי לניהול משא ומתן מול חברות הביטוח, ולהשגת תנאים טובים יותר מטעמן. יצוין עם זאת, כי הקושי העיקרי, מולו ניצב כל מבוטח המבקש לשפר את תנאיו בחיסכון הפנסיוני, הוא חוסר המידע, אשר מונע ממנו להבין האם תנאי הפוליסה שברשותו, וכן שיעור דמי הניהול הנגבים מחשבונו, הינם נמוכים או גבוהים ביחס לממוצע, והאם יש טעם לנסות ולהתמקח מול חברת הביטוח.

בדיוק לצורך כך, נוצרו מספר אתרים באינטרנט, המאפשרים לכל מבוטח להשוות את תנאי הפוליסה שברשותו ביחס למבוטחים אחרים, ובמיוחד ביחס לדמי הניהול הנגבים ממנו. אחד מהאתרים היעילים והמפורטים בנושא זה הוא אתר "FEEX", המאפשר לכל מבוטח להבין מהו שיעור דמי הניהול הנגבים ממנו, וכיצד יש באפשרותו להוזיל אותם בצורה מהירה ויעילה.

Exit mobile version